Web Repsol Complex Industrial de Repsol a Tarragona

Complex Industrial de Repsol a Tarragona

EL COMPLEX INDUSTRIAL DE REPSOL A TARRAGONA
CERCA CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE QUÍMICA INDUSTRIAL

Funcions i Responsabilitats:
• Realitzar activitats d’operació, control i vigilància, de manera proactiva, responsabilitzant-se de les persones i els equips de l’Àrea de Treball al seu càrrec, d’acord amb la normativa vigent, convenis, acords i procediments, les polítiques de seguretat, qualitat, medi ambient i eficiència energètica de Repsol i les directrius fixades per la seva Línia de Comandament.

Requisits necessaris:
• Cicle formatiu grau superior de quimica indutrial.

• Permís de Conduir (B) en vigor.

  • El lloc de treball és a torns de matí, tarda i nit.

S’ofereix:

• Formació contínua per part de l’empresa.

  • Contracte temporal.

 

Per inscriure's a l'oferta envia un email o fes click a repsol.wd3.myworkdayjobs.com.